MaioRegen

– je dostupný v troch rôznych formách:

MaioRegen Prime je určený na ošetrenie jednoduchých a viacnásobných osteochondrálnych lézií, s vážnym poškodením kosti 4. stupňa podľa klasifikácie Outerbridge. Lézie môžu byť traumatického, posttraumatického, degeneratívneho pôvodu alebo odvodené od disekujúcej osteochondrózy (OCD).

MaioRegen Slim je určený na ošetrenie hlbokých chondrálnych a osteochondrálych lézií, jednoduchých alebo viacnásobných, s miernym poškodením kosti 3. a 4. stupňa podľa klasifikácie Outerbridge. Lézie môžu byť traumatického, posttraumatického alebo degeneratívneho pôvodu.

MaioRegen Chondro+ je určený na ošetrenie chondrálnych lézií, jednoduchých a viacnásobných, s absenciou alebo miernou alteráciou subchondrálneho tkaniva 3. a 4. stupňa podľa klasifikácie Outerbridge, traumatického, posttraumatického alebo degeneratívneho pôvodu.

Všetky formy MaioRegen musia byť používané na riešenie chondrálnych alebo osteochondrálnych defektov menších rozmerov ako 10 cm² (pre jednotlivú léziu) u pacientov vo veku 15 až 60 rokov.

MaioRegen

– je nový terapeutický koncept, ktorý je odvodený z prírody a upravený modernou nanotechnológiou. Trojvrstvová a dvojvrstvová anatomická štruktúra kostno-chrupavkového implantátu podporuje a usmerňuje regeneráciu chrupavky a kosti a tým obnovuje riadnu funkciu kĺbu. Ide o 3-D biomimetickú matricu, ktorá nevyvoláva žiadnu imunitnú reakciu. Implantát počas procesu remodelácie novovytvoreného tkaniva úplne biodegraduje a tým napomáha regeneratívnemu procesu.

Riešenie poškodeného spojivového kostno-chrupavkového tkaniva kĺbov je veľmi častou klinickou výzvou, ktorá býva diagnostikovaná aj u mladých ľudí. Aby sme zaručili úspešné obnovenie zdravého a funkčného spojenia, mali by sme mať na zreteli jadro problému. Vo väčšine prípadov poškodenie chrupavky znamená súčasné zasiahnutie sub-chondrálnej kostnej štruktúry. Neliečené lézie môžu degenerovať a výsledkom je poškodenie, ktoré možno riešiť len invazívnym prístupom. MaioRegen je nový terapeutický koncept, ktorý je inšpirovaný prírodou a formovaný najnovšími nanotechnológiami. Podporuje a vedie k účinnej regenerácii kostí a chrupaviek, čím sa obnovuje prirodzená fyziológia kĺbov.

Odkaz na produktovú stránku výrobcu