Marrow Cellution TM

– je systém pre odber kostnej drene za účelom získania kmeňových a progenitorových buniek. Metóda ďalej umožňuje aj odber kostného tkaniva počas jedného úkonu. Metóda minimalizuje kontamináciu odobraného materiálu periférnou krvou a nevyžaduje ďalšie spracovanie.

Odkaz na produktovú stránku výrobcu