Politika ochrany súkromia

Túto internetovú stránku (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje spoločnosť BioRegen s.r.o., Senecká 114, 900 24 Veľký Biel,Slovakia, ID: 464 198 96, VAT: SK2023373308

 (ďalej len ako „Spoločnosť“).

Rešpektujeme vaše práva – prehlásenie k GDPR

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje získavané prostredníctvom webovej stránky Spoločnosti. Popisujeme spôsob používania vašich osobných údajov a tiež vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov, vrátane práva na namietanie voči niektorým aspektom spracúvania, ktoré vykonávame.  

Aké informácie získavame a ako ich používame?

Osobné údaje od vás získavame len v prípade, že ste nás kontaktovali  telefonicky, prostredníctvom elektronickou alebo bežnou poštou alebo inými prostriedkami. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. K osobným údajom patria vaše meno, priezvisko, získaný titul, adresa bývania alebo podnikania, identifikačné číslo podnikateľa alebo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, fakturačné údaje a všetky relevantné údaje, ktoré by mohli viesť k vašej priamej identifikácii.  

Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našich IT prostriedkoch, ktoré sa nachádzajú v chránenom priestore našej kancelárie . Zabezpečenie počítačovej siete a pripojenia do internetu je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Získané informácie môžeme používať, aby sme s vašim súhlasom:

Zdieľanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže vaše osobné údaje sprístupňovať

Spôsob uchovávania vašich údajov a vaše práva

Pokiaľ v tomto prehlásení k ochrane osobných údajov nie je ustanovené inak, údaje uchovávame tak dlho, ako si to vyžaduje konkrétny účel, v súlade s príslušnou legislatívou po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov.

V zmysle príslušných právnych predpisov mate právo na informáciu, ktoré vaše údaje uchovávame, právo na ich doplnenie, zmenu, prenositeľnosť, blokovanie či vymazanie. Mate tiež právo namietať proti určitému spracúvaniu. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Tieto práva môžu byť v určitých situáciách obmedzené – napríklad ak nám spracúvanie vašich osobných údajov ukladá zákon.

Ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Kontaktujte nás so žiadosťou o výkon ktoréhokoľvek zo svojich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi na emailovú adresu: bioregen@bioregen.sk

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je možné priebežne aktualizovať aby sme mohli zaistiť, že naše vyhlásenie o ochrane vždy bude v súlade s platnou legislatívou.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24.5.2018.