Edukácia v oblasti regeneratívnej medicíny

 

  • Pre našich partnerov poskytujeme edukačné odborné školenia a workshopy na renomovaných slovenských a zahraničných pracoviskách.
  • Klienti majú možnosť konzultácie so zahraničnými odborníkmi v oblasti ortopédie a traumatológie, ktorí sú školiteľmi pre kľúčové produkty.
  • Na domácich odborných podujatiach a kongresoch sa pravidelne zúčastňujú zahraniční prednášajúci, ktorí svojimi odbornými príspevkami informujú o najnovších trendoch, praktických skúsenostiach a výsledkoch klinických štúdií z oblasti regeneratívnej medicíny.
  • V spolupráci s našimi partnermi sa pravidelne zúčastňujeme na domácich odborných podujatiach, kde prinášame informácie z oblasti regeneratívnej medicíny. Našou snahou je sprostredkovať dostupnosť aktuálnych informácií a klinických skúseností zo zahraničných partnerských pracovísk.
  • Aktívne spolupracujeme s odbornými spoločnosťami SOTS a SSAST.