V súvislosti s 2. vlnou  COVID-19 a odporúčaním testovať pacientov pred plánovaným zákrokom v zdravotníckom zariadení Vám dávame do pozornosti antigénový rýchlotest NADAL® COVID-19 Ag  na rýchlu diagnostiku COVID-19 s platným CE certifikátom.  

Test NADAL® COVID-19 Ag je imunochromatografický test pre  kvalitatívnu  detekciu vírusových  nukleoproteínových antigénov  SARS-CoV-2 v ľudských  nazofaryngeálnych a orofaryngeálnych vzorkách. Účinnosť testu bola vyhodnotená porovnaním s RP-PCR testom. Test NADAL® COVID-19 Ag deteguje COVID-19 priamo detekciou prítomnosti špecifických proteínov z vírusu SARS-CoV-2. Detekcia antigénu uzatvára diagnostickú medzeru medzi PCR testom a test na prítomnosť protilátok z krvi.  Nukleokapsidový proteín (N) je ideálny na detekciu vírusov, pretože vo vírusoch vysoko zastúpený a  je dostatočne špecifický pre dôkaz SARS-CoV-2. Test NADAL® COVID-19 Ag je určený  na profesionálne použitie pre vyhodnotenie vzoriek získaných odberom výteru z nosa a úst. Vyhodnotenie testu trvá 15 minút.